Booking

Du har nu mulighed for at booke veterancafé Næstveds faciliteter.
Det er kun betalende medlemmer der kan booke.
Det koster som udgangspunkt ikke noget at låne vores faciliteter. Der kan dog være situationer hvor der opkræves beløb for brug af strøm/vand.
Vi forventer at det lånte fremstår i samme orden og stand som før du lånte og at der kan være tale om erstatning inden for rimelighedens grænser hvis noget bliver ødelagt eller forsvinder.

 

Det er tilladt for betalende medlemmer, at anvende bålhytte og shelters uden at booke. Dog skal du være opmærksom på, at de der har booket, har fortrinsret.
Læs nederst på siden, hvad du skal overholde når du opholder dig på lokationen.


  Herunder kan du se hvilke datoer der er bookings

  • 16 – 17 December 2023 – Thomas Bendtsen – Bålhytte og begge shelters.  9 personer.

  Regler for ophold på Veterancafe Næstved

  Som udgangspunkt taler vi blot til den sunde fornuft og almen påpasselighed. Der er dog nogle forhold som vi gerne vil have er præciseret for dig, inden du tager vores område i brug.

  1. Sørg altid for at du har informeret en fra bestyrelsen, inden du tager ophold på cafeens område. 
  2. Det er kun betalende medlemmer der kan booke. Men man må gerne have familie/venner med.
  3. Ophold dig kun på de områder der er aftalt.
  4. Som hovedregel må selve huset ikke anvendes til ophold (toilet undtaget)
  5. Tag altid udendørs fodtøj af i entré.
  6. Der må kun overnattes i shelters, bålhytte eller evt. teltslagning. Der må ikke overnattes i bygningerne.
  7. Begræns støjende adfærd. I sær i forhold til naboens dyrehold. Hvis der skal spilles høj musik, skal det aftales med en fra bestyrelsen i god tid, så vi kan varsle naboen. (Vi aftaler et tidsrum hvor det er ok at der er øget støjniveau)
  8. Ryd op efter dig. Slet alle spor og efterlad lokaliteten som den var da du ankom. Dette gælder også rengøring af toiletområdet.
  9. Sørg for at evt. affald er lagt i de rette containere på P-Plads.
  10. Hvis du har været i hus eller pavillon skal du ved afgang, sikre dig at døre og vinduer er lukkede og sikret/låst.
  11. Hvis noget bliver ødelagt under dit ophold, så meld det til en fra bestyrelsen.