NADA

VeteranCafé Næstved tilbyder certificeret NADA-behandling Fra d. 23. maj 2019

Hvad er NADA?

NADA er en recovery-metode baseret på øreakupunktur som f.eks kan bruges ved stress, angst, sorg, krisebehandling, afhængighed, PTSD, depression, eksamens angst, personlig udvikling, psykiatriske symptomer og terminalpleje.

NADA-metoden er ikke behandlingen i sig selv. Men skal ses som en metode der gør anden behandling bedre og hjælper kroppen i balance.

 • NADA-akupunktur er et standardiseret øreakupunktur-program, som består af fem kinesiske ørepunkter i samspil med en strategi eller anden behandling.
 • NADA fungerer udmærket sammen med medicinsk og terapeutisk behandling.
 • Metoden betragtes som bivirkningsfri.
 • NADA-behandling er tænkt både som en hjælp i abstinensbehandling (f.eks. ved stoftrang og abstinenser) samt ved psykiske problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner, stress m.m.
 • Metoden kan bruges ved f.eks. akut angst, stoftrang eller uro, dog virker NADA-behandling bedst over et længere tidsrum sammen med andre metoder som f.eks. psykologisk bistand eller recovery-arbejde.
 • NADA skal derfor først og fremmest måles på de fremskridt klienten gør over tid. Og ikke kun på den stress-lindrende virkning, som de fleste oplever, medens man sidder med nålene.

En NADA-behandling er kendetegnet ved følgende:

 • Punkterne lokaliseres som små zoner og er ikke akupunktur-punkter i klassisk forstand.
 • Nålene sidder i ca. 45 min. i begge ører, da metoden er styrkende og balancerende.
 • NADA er som udgangspunkt gruppebehandling.
 • NADA-metoden hjælper Borgeren med af fokusere og giver indre ro og kontrol. De fleste oplever en umiddelbar symptomlindring (stress, angst, abstinenser m.m.).
 • NADA-metoden skal betragtes som ”indlæring”. Borgeren øver sig og får hjælp til at at håndtere stress og følelser. Borgerens ressourcer er i fokus. borgerne hjælpes til at opdage indre ressourcer, som de havde glemt de havde. sætter blot processen i gang.
 • Tid og ro sammen med akupunkturen er vigtige faktorer, når borgeren skal opleve bedre indre kontrol og fokus.
 • NADA-metoden er non-verbal. Den kan derfor anvendes til borgere, som ikke magter at samtale på nuværende tidspunkt.
 • Metoden er ”krav-fri”. Det er vigtigt, at borgeren oplever det som hans eget ”rum”.